header home

Visie op duurzame
gezondheid en zorg in de
regio in 5 uitgangspunten:

Welkom op de website van PxZorg

PxZorg is het antwoord op de maatschappelijke vraag naar zorg die optimaal aansluit bij de gezondheidsvragen in de regio, gebruikmakend van de technische mogelijkheden van nu. Samenwerking tussen huisartsen, specialisten en andere professionals, patiënten en zorgpartners leidt tot duurzame gezondheid en zorg.

Op deze website vindt u informatie over de visie PxZorg en over de wijze waarop we deze visie in de praktijk brengen.

 

                                 viecuri   Cohesie CMYK klein

 

Nieuws

- 7 april 2016 -

Op zaterdag 21 mei 2016 vindt de Nationale Huidkankerdag plaats. Deze landelijke dag wordt georganiseerd door dermatologen, huidtherapeuten, het Huidfonds, de Stichting Melanoom en Huidpatiënten Nederland.

Als u de Huidkankerdag bezoekt, krijgt u informatie over huidkanker. Wat zijn de risico’s? Voor wie is goede bescherming vooral belangrijk? Hoe kan ik mijn huid goed beschermen tegen de zon? Bovendien kunt u uw huid laten controleren door een dermatoloog. Let op: deze huidcheck is geen officieel medisch consult. Zo wordt er geen (volledig) dossier bijgehouden. Als de dermatoloog een verdachte plek ontdekt, zult u naar uw eigen huisarts moeten voor het vervolg. Het is dan aan u om dit wel of niet te doen. Ook is zo’n huidcheck een momentopname. Met andere woorden als een moedervlek na het bezoek verandert zult u er opnieuw naar moeten laten kijken. U kunt dan het beste naar uw huisarts gaan.

Tijdens de Huidkankerdag willen dermatologen mensen vooral uitleg geven over de gevaren van de zon. Het is niet bedoeld als vervanging voor een gewoon bezoek aan de dermatoloog. Of om het werk van een andere dermatoloog te laten controleren (second opinion).

De organisatie van de Huidkankerdag is blij met de grote belangstelling voor deze dag. Die belangstelling groeit ieder jaar, van bezoekers maar ook van de verschillende media (journaal, kranten). Met deze dag willen wij uitleggen dat de zon goed is voor de mens, maar ook dat teveel zonnen meer kans geeft op het ontstaan van huidkanker. Voorkomen is immers beter dan genezen.

De organisatoren willen met de campagne rond de Nationale Huidkankerdag mensen stimuleren regelmatig hun huid te controleren (zelfcontrole), om zo huidkanker in een vroeg stadium te herkennen. Daarnaast zijn bewustwording en preventie belangrijke doelstellingen, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over veilig zonnen.

Mensen die hun huid willen laten controleren, dienen zich van te voren aan te melden via www.huidkankerdag.nl. Inschrijven kan vanaf 18 april.

 

 

-   januari 2016-

Medio december heeft Trudy Eekhout haar werkzaamheden als patiëntvertegenwoordiger PxZorg vanwege gezondheidsredenen moeten beëindigen. VieCuri en Cohesie willen Trudy graag van harte bedanken voor haar bijdrage aan het visietraject, en later ook het project, PxZorg.

Via Huis voor de Zorg zijn er twee opvolgers voor Trudy gevonden. Zij stellen zich hieronder aan u voor:

Mijn naam is Anja Koedam-Mijnheere. Sinds ik in 2014 volledig arbeidsongeschikt werd door een chronische ziekte, ms, zet ik me vrijwillig in voor projecten die met zorginnovatie te maken hebben. Voordat ik ziek werd, heb ik jaren gwerkt als fysiotherapeut in een eigen praktijk. Ik ken dus zowel de zorgverlener als de zorgvrager kant van de zorg en vind het leuk dat ik deze kennis nu kan gaan inzetten bij PxZorg.

 

Liesbeth Bergmans is mijn naam. Al ruim dertig jaar vrijwilliger op diverste terreinen en met overgave. O.a. als lid in de GMR (gemeenschappelike medezeggenschapsraad van de - toentertijd in oprichting zijnde OGVO (Onderwijs Gemeenschap Venlo en omstrken) - naar voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van de Zorggroep naar zorgvrijwilliger aan bed binnen het hospice Mariaweide. Nu als kankerpatiënt ervaring als zorgvrager.

 

Beiden zijn wij vanuit het Huis voor de Zorg sinds december 2015 als patient participant werkzaam voor PxZorg. Wij vinde het een uitdaging om deze ervaringen binnen PxZorg in te kunnen zetten. Wij hopen velen van u de komende tijd te ontmoeten.